Bokning/kontakta oss

Bokning sker via telefon, E-post eller via Facebook.

Telefonnr. 073 366 41 01

Epost. bokning@paintballsports.se

Facebook

För priser se ”Priser” sidan.

Uthyrningsverksamheten är något vi gör vid sidan av ordinarie arbete, vilket gör att tiderna tillgängliga för uthyrning är begränsade till kvällstid vardagar (efter kl. 17) och helger. Vissa undantag går att göra.

För närvarande hyr vi bara ut till personer över 15 år. Alla under 18 måste ha målsmans skriftliga tillstånd.

Bokningsvillkor

1§ Antalet spelare ska bekräftas av bokningsansvarig via mail eller telefon
senast 2 dgr innan speldag.
2§ Vid bortfall av mer än 2 bokade spelare på speldagen debiteras bokningsansvarig 100 kr per
spelare räknat från spelare 3.
3§ Avbokning görs senast 2 dgr innan speldag (Avbokning pga. dåligt väder kan göras senare vid överenskommelse).
Vid avbokning senare än 2 dgr innan speldag debiteras bokningsansvarig 500 kr
4§ Vid utebliven närvaro vid aktuell speldag debiteras bokningsansvarig 1000 kr.
5§ Alkohol försämrar omdömet och är självklart förbjudet att konsumera när man hanterar
vapen.
6§ Försök att komma till utsatt tid, skulle det ske en oförutsedd försening, kontakta oss direkt.
7§ Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av
spelledaren. Detta är för er och vår säkerhet. En domare eller instruktör kan vid
misskötsamhet avstänga en eller flera spelare för vidare spel.
8§ Allt spel sker på egen risk.

Regler.

Den bokningsansvarige ansvarar för att gruppen följer de regler som finns.

  • Masken ska alltid tas på när man går ut ur safezone ( passerar skyddsnätet ) ( dvs under pågående spel eller när man vistas på paintballbanan )
  • Markören skall vara säkrad/ha pippåse på tills man kommer in på spelfältet.
  • Så fort man lämnar spelfältet skall markören säkras / pippåse sättas på igen.
  • Rikta alltid pipan mot marken vid förflyttningar utanför banan.
  • Följ alltid spelledarens anvisningar.
  • Provskjutning med boll får endast ske på anvisad plats.